Home > Documentation > วิธีสั่งซื้อสติกเกอร์ไลน์ – Sticker LINE

วิธีสั่งซื้อสติกเกอร์ไลน์ – Sticker LINE

Sticker LINE ตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยความน่ารักและมีหลายลายให้เลือกใช้ แต่หลายคนที่อยากซื้อ Sticker LINE ของแท้ อาจมีข้อสงสัยว่า จะมีวิธีซื้อยังไง ? ชำระเงินผ่านช่องทางไหน? ตอนนี้ iGetappz เปิดรับ ฝากซื้อสติกเกอร์ Line ทุกลายที่มีขาย ใน Line สามารถส่งให้ทางแชทผ่านโปรแกรม Line ได้ทันที ในราคา 69฿/ลาย และ 3 ลายในราคา 200 บาท


ขั้นตอนการสั่งซื้อ Sticker LINE

1.แจ้งชื่อหรือรูปของสติกเกอร์ลายที่ต้องการทาง ID:igetapp

25560304-125126.jpg

2.ชำระเงินผ่านการโอนเงินหรือใช้บัตรเติมเงินทรูฯ
2.1
ข้อมูลการชำระเงิน
Mr. Wiwat Sresuttha
ธนาคารกสิกรไทย
517-2-12571-0

 

2.2 ชำระผ่านบัตรเติทเงินทรูฯ บัตร 90฿ /1 ชุด

3.แจ้งเวลาโอนหรือรหัสบัตรทาง Line

4.รอรับได้ทันที

5. Happy!

สติกเกอร์แนะนำ

สติกเกอร์Sticker LINE

 

Leave a Reply